Kullanıcı Sözleşmesi

Dedi Kullanıcı Sözleşmesi

Dedi Uygulaması (“Dedi”), Bilgi Teknolojileri & İnternet Güvenliği Derneği (“BTİDER”) tarafından üretilmiş bir haberleşme uygulamasıdır. Dedi aracılığıyla gerçekleştirilen aramalar ve mesajlar uçtan uca şifrelenmiş olduğundan Dedi ve üçüncü taraflarca erişilemezler. Dedi, kullanıcılara mesajlaşma, sesli ve görüntülü iletişim kurma hizmeti (“Hizmetler”) sunar. Dedi’yi veya Hizmetleri kullanabilmeniz için işbu Kullanıcı Sözleşmesini (“Sözleşme”) kabul etmeniz gerekmektedir.

A. GENEL HÜKÜMLER

1. Kullanıcı Dedi’ye kaydolabilmek için en az 16 yaşında olmalıdır. Bazı ülkelerde 13 yaştan az olmamak üzere farklı bir yaş sınırlaması belirlenmiş olabilir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, Hizmetleri kullanmak için gerekli minimum yaş şartını sağlamayanların Sözleşmeyi kabul edebilmeleri için veli ya da vasilerinin onayını almaları gerekmektedir. Bu Kullanıcılar, Sözleşmeyi veli ya da vasileriyle birlikte okumalıdır.

2. Kullanıcı Dedi Hizmetlerinden faydalanmak için telefon numarası ile uygulamaya kayıt olmalıdır. Bu şekilde Kullanıcı, uygulamaya kaydının sağlanabilmesi için belirttiği telefon numarasına doğrulama kodu gönderilmesiyle ilgili olarak mesaj ve çağrı alabileceğini kabul eder.

3. Kullanıcının Hizmetleri kullandığı cihazla ilgili olan veri ve ağ ücretleri ile vergiler Kullanıcının sorumluluğundadır.

4. Dedi Kullanıcıya ait kişisel veri ya da içerikleri hiçbir şekilde satamaz, kiralayamaz veya maddi yarar sağlayacak şekilde kullanamaz.

5. Kullanıcıya ait kişisel verilerin nasıl işlendiği Dedi uygulamasında ve web sitesinde sağlanan Gizlilik Politikası ile açıklanır. Kullanıcı Gizlilik Politikasını okuduğunu ve anladığını kabul eder.

6. Kullanıcı, yeni özelliklerin sağlanması ve fonksiyonelliğin geliştirilmesi amacıyla güncellemeleri indirmeyi ve yüklemeyi kabul eder.

7. Kullanıcı, Hizmetleri yalnızca yasal, yetkili olduğu ve kabul edilebilir amaçlar doğrultusunda kullanır. Kullanıcı, Hizmetleri aşağıdakilere yol açacak şekilde kullanamaz ve bu şekilde kullanılmasına yardımcı olamaz:

a. Dedi’nin, Dedi Kullanıcılarının veya diğerlerinin gizlilik, reklam, aleniyet, fikri mülkiyet veya diğer mülkiyet hakları da dahil olmak üzere haklarının ihlal edilmesi, çiğnenmesi ya da kötüye kullanılması

b. İletişimin yasadışı, müstehcen, karalayıcı, tehdit içeren, göz korkutucu, tacizkar, nefret dolu, ırksal veya etnik açıdan rahatsız edici olan, yasadığı veya uygunsuz davranışları azmettiren veya teşvik eden unsurlar içermesi

c. İletişimin asılsız haberlerin, gerçeğe aykırı beyanların veya yanıltıcı ifadelerin yayınlanmasını içermesi

d. Kullanıcının birisini taklit etmesi

e. İletişimin yasadışı veya yasak yazışmalar (örneğin toplu mesaj gönderme, otomatik mesaj gönderme, otomatik arama gibi) içermesi

f. Hizmetlerin Dedi tarafından yetki verilmeden şahsi olmayan kullanımı

8. Kullanıcı yetkisiz ya da Dedi’ye veya Hizmetlere zarar verecek şekilde Hizmetlere erişim sağlayamaz. Kullanıcı, yetkisiz ya da Dedi’ye veya Hizmetlere zarar verecek şekilde Hizmetleri kullanamaz, değiştiremez, dağıtamaz, transfer edemez veya faydalanamaz. Örneğin Kullanıcı; Hizmetlere, Dedi’nin sunucularına veya sistemlerine yetkisiz olarak erişmeyi deneyemez, Hizmetlerin bütünlüğünü ya da performansını bozamaz, yetkisiz ya da otomatik araçlarla Hizmetler için hesap oluşturamaz, herhangi bir yetkisiz tutum ile Dedi’nin kullanıcıları hakkında bilgi toplayamaz, Hizmetleri satamaz, kiralayamaz veya Hizmetlerin tahsilini yapamaz.

9. Dedi Kullanıcıların mesajlarına erişemez. Mesajların muhafaza edildiği cihazın güvenliğinden Kullanıcı sorumludur.

10. Dedi polis, itfaiye ve ambulans gibi acil servislere erişim sağlamaz. Kullanıcı bu gibi acil servislere telefon veya diğer türlü bir cihaz ile erişimi olduğundan emin olmalıdır.

11. Hizmetler Kullanıcının üçüncü parti web sitelerine, uygulamalarına, içeriklerine veya diğer ürün ve hizmetlerine erişimini, bunlara erişimini ve bunlar ile etkileşimini sağlayabilir. Kullanıcı bu tür üçüncü parti hizmetlerini kullanırken, söz konusu üçüncü partinin kullanıcı sözleşmesi ve gizlilik bildirimi bağlayıcı olur.

12. Hizmetler ile ilgili tüm telif hakları, markalar, alan adları, logolar, ticari takdim şekilleri, ticari sırlar, patentler ve diğer fikri mülkiyet hakları Dedi’ye aittir. Kullanıcı bu sayılanları Dedi’nin yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Bunların ihlalini görmeniz durumunda lütfen dedidestek@btider.org.tr adresi aracılığıyla iletişime geçin.

13. Dedi; Kullanıcıya, Hizmetleri bu Sözleşmeye uygun olarak kullanması kaydıyla sınırlı, geri alınabilir, münhasır olmayan ve transfer edilemeyen bir lisans sunmaktadır.

14. Kullanıcı işbu Sözleşmeyi Dedi uygulamasındaki hesabını silerek ve Hizmetleri kullanmayı bırakarak sonlandırabilir. Dedi, Kullanıcının Dedi’ye veya Hizmetlere olan erişimini ya da bunları kullanımını herhangi bir zamanda herhangi bir sebebe dayanarak değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir.

15. Dedi, Hizmetler ya da işbu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlıkta münhasıran Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

B. Sorumluluğun Reddi Beyanları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

1. Kullanıcı Hizmetleri kullanırken tüm sorumluluğun onda olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesini kabul eder. Dedi, Hizmetlere ilişkin ticari elverişlilik, belli bir amaca uygunluk, ihlal durumunun olmaması, virüslerden ya da zararlı yazılımlardan arınmış olma da dahil olmak üzere hiçbir bir garanti sağlamamaktadır. Dedi, Hizmetlerin hatasız, tamamen güvenli, kesilmeyen ya da gecikme olmayan gibi özelliklere sahip olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Dedi, Kullanıcıların Hizmetleri nasıl kullandıklarından sorumlu değildir ve bunun üzerinde bir kontrole sahip değildir. Dedi, Kullanıcıların ya da diğer üçüncü partilerin eylemlerinden ya da içerikleri de dahil olmaz üzere bilgilerinden sorumlu değildir. Kullanıcı, Dedi’ye, iştiraklerine, ortaklarına, yöneticilerine ve çalışanlarına karşı; üçüncü partilere karşı sahip olunan herhangi bir iddiadan ortaya çıkan ya da bununla ilgili olan uyuşmazlık veya zarar gibi herhangi bir iddiada ya da şikayette bulunmaktan, dava yoluna başvurmaktan, icra takibi başlatmaktan feragat eder.

2. Dedi, iştirakleri, ortakları, yöneticileri ve çalışanları Kullanıcıya karşı Hizmetlerden ya da işbu Sözleşmeden kaynaklanan, Sözleşmeyle ilgili veya Sözleşmeyle, Dedi’yle ya da Hizmetlerle herhangi bir şekilde ilişkilendirilebilen herhangi bir zarardan veya kazanç kaybından Dedi, iştirakleri, ortakları, yöneticileri ve çalışanları bu muhtemel zarar veya kazanç kaybı hakkında uyarılmış olsa dahi sorumlu değildir. Dedi’nin Hizmetlerden ya da işbu Sözleşmeden kaynaklanan, Sözleşmeyle ilgili veya Sözleşmeyle, Dedi’yle ya da Hizmetlerle herhangi bir şekilde ilişkilendirilebilen sorumluluğu yüz Türk Lirası (100) ile sınırlıdır.

3. Hizmetler onarım, güncelleme, bağlantı ya da teknik hatalar nedeniyle kesintiyle uğrayabilir. Dedi, herhangi bir zamanda belirli özellikler de dahil olmak üzere Hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını durdurabilir ve belirli cihaz ve platformları desteklemeyi bırakabilir.

4. Dedi, işbu Sözleşmeyi zaman zaman güncelleyebilir. Sözleşme güncellendiğinde Kullanıcının Hizmetleri kullanmaya devam etmesi Sözleşmenin güncel halini kabul ettiği ve güncel Sözleşmenin işbu Sözleşmenin yerini aldığını kabul ettiği anlamına gelir. Kullanıcı Sözleşmeyi kabul etmek istemediğinde Hizmetleri kullanmayı durdurması gerektiğini anladığını kabul eder.

5. Dedi’nin işbu Sözleşmenin hükümlerinden bir veya birkaçını uygulamaması, bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Sözleşmedeki herhangi bir hükmün hukuka aykırı, geçersiz ya da uygulanamaz olduğunun tespiti halinde yalnızca hakkında bu tespit yapılan hüküm geçersiz olur ve diğer hükümler geçerliliğini korumaya devam eder. Hizmetler, dağıtımının ya da kullanımının yerel hukuku ihlal ettiği ya da Dedi’yi birtakım yükümlülükler ile bağlayan ülkeler için tasarlanmamıştır. Dedi Hizmetleri herhangi bir ülkede kısıtlama hakkını saklı tutar. İşbu sözleşmeyle ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda lütfen dedidestek@btider.org.tr adresiyle iletişime geçin.